Truyện Tranh Nhóm Máu O

  -  

Tháng 5/năm ngoái, số đông cmùi hương trước tiên của Nhóm Máu O reviews vào sự rụt rè, nghi hoặc của rất nhiều fan hâm mộ. phần lớn độc giả vẫn chấp nhận cho rằng, một cỗ truyện tranh nói về một cuộc thi kỹ năng và kiến thức trên truyền họa sẽ không rời khỏi khô khannhàm chán cùng …giáo điều.

Tuy nhiên, mọi sự trọn vẹn thay đổi khi 2 cmùi hương thứ nhất của Nhóm Máu O được upload lên 848.vn

Phản ứng của fan hâm mộ chỉ hoàn toàn có thể cầm gọn trong một câu: “Không thể tin được”


178,000₫","sku":"nmo-combo-4-tap","variation_description":"","variation_id":330103,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":65000,"display_regular_price":65000,"image":"title":"nmovol4_1","caption":"","url":"https://media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.siêu thị.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol4_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":344,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"65,000₫","sku":"nmo-4-combo","variation_description":"","variation_id":330104,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":45000,"display_regular_price":45000,"image":"title":"nmovol3_1","caption":"","url":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","alt":"","src":"https://media.siêu thị.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông media.siêu thị.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183408/nmovol3_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":343,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫","sku":"nmo-3-combo","variation_description":"","variation_id":330105,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":39000,"display_regular_price":39000,"image":"title":"nmovol2_1","caption":"","url":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.siêu thị.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":342,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"39,000₫","sku":"nmo-2-combo","variation_description":"","variation_id":330106,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false,"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":29000,"display_regular_price":29000,"image":"title":"nmovol1_1","caption":"","url":"https://truyền thông media.848.vn/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","alt":"","src":"https://media.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.siêu thị.848.vn.com/wp-content/uploads/2021/02/14183409/nmovol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":341,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"29,000₫","sku":"nmo-1-combo","variation_description":"","variation_id":330107,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","add_deposit_to_cart":false>">