TOÀN CHỨC CAO THỦ CHAP 1

  -  
Palatino Linotype Segoe UI Robokhổng lồ Robolớn Condensed Patrichồng Hvà Noticia Text Times New Roman Verdana Tahoma Arial

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Bạn có thể dùng phím mũi thương hiệu để lùi/sang cmùi hương. Các phím WASD cũng đều có chức năng tương tự như nhỏng các phím mũi tên.