TÌM TẤT CẢ GIÁ TRỊ THỰC CỦA THAM SỐ M

  -  

Tìm toàn bộ những cực hiếm thực của tsi số (m) nhằm hàm số (y = dfracx + 2m + 2x - m) xác định bên trên (left( - 1;0 ight).)


Phương thơm pháp giải

- Tìm tập xác định (D) của hàm số đã mang đến theo (m).

Bạn đang xem: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m

- Hàm số xác minh trên khoảng chừng (left( - 1;0 ight)) ví như (left( - 1;0 ight) submix D).

Xem thêm: 6 Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game Tốt Nhất Trên Laptop, Top 10 Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game Trên Máy Tính


Lời giải của GV 848.vn

Hàm số xác định khi (x - m e 0 Leftrightarrow x e m.)

( Rightarrow ) Tập khẳng định của hàm số là ( mD = mathbbRackslash left m ight\).

Xem thêm: Trải Nghiệm Hoành Tảo Giang Hồ 3D "Đi Bụi" Sau Nửa Năm Phát Hành

Hàm số xác minh trên (left( - 1;0 ight)) Khi còn chỉ lúc (m otin left( - 1;0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylm ge 0\m le - 1endarray ight.).

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = left{ eginarrayldfrac2x - 1 m , m x in left( - infty ;0 ight)\sqrt x + 1 m , m x in left< 0;2 ight>\x^2 - 1 m , m x in left( 2;5 ight>endarray ight.$. Tính (fleft( 4 ight)), ta được kết quả:


Tập xác định của hàm số $y = left{ eginarraylsqrt 3 - x ,x in left( - infty ;0 ight)\sqrt dfrac1x ,x in left( 0; + infty ight)endarray ight.$ là:


Cho nhị hàm số $fleft( x ight)$ và $gleft( x ight)$ cùng đồng phát triển thành bên trên khoảng chừng $left( a;b ight)$. cũng có thể kết luận gì về chiều trở thành thiên của hàm số $y = fleft( x ight) + gleft( x ight)$ trên khoảng chừng $left( a;b ight)$?


Trong những hàm số sau đây: $y = left| x ight|$, $y = x^2 + 4x$, $y = - x^4 + 2x^2$ gồm từng nào hàm số chẵn?


Xét tính chẵn, lẻ của nhì hàm số $fleft( x ight) = left| x + 2 ight|-left| x - 2 ight|,gleft( x ight) = -left| x ight|$


Cho hàm số:$f(x) = left{ eginarrayldfracxx + 1, m x ge 0\dfrac1x - 1, m x

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát